Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy

Pracownicy:

Małgorzata Halek
Dyrektor ASiP
malgorzata.halek@asipprudnik.pl

Krzysztof Pieczara                                                                                                                                                                                                        Zastępca dyrektora ds. sportu                                                                                                                                                                                    k.pieczara@asipprudnik.pl 


Dział Administracji i Kadr:

Justyna Galik
Kierownik ds. administracji i kadr
j.slanda@asipprudnik.pl

Elżbieta Siembida 
Podinspektor ds. organizacyjnych
e.siembida@asipprudnik.pl

Ryszard Stachura 
Specjalista ds. organizacyjnych i bhp
r.stachura@asipprudnik.pl


Dział Księgowości:

Magdalena Talaga 
Główna księgowa 
m.talaga@asipprudnik.pl

Elżbieta Lewandowska  
Starsza księgowa 
e.lewandowska@asipprudnik.pl

Aneta Ostafin  
Starsza księgowa 
a.ostafin@asipprudnik.pl


Dział Promocji:

Ewelina Rusnak  
Kierownik ds. promocji 
e.rusnak@asipprudnik.pl

Wojciech Góra  
Inspektor ds. promocji 
w.gora@asipprudnik.pl

Barbara Ptak                                                                                                                                                                                                                  Podinspektor                                                                                                                                                                                                                  b.ptak@asipprudnik.pl


Dział Sportu i rekreacji 

Łukasz Scholz                                                                                                                                                                                                                Kierownik ds. sportu i rekreacji                                                                                                                                                                                      l.scholz@asipprudnik.pl         

Milena Barakońska                                                                                                                                                                                                        Instruktor rekreacji ruchowej - trener środowiskowy                                                                                                                                                      m.barakonska@asipprudnik.pl

Wioleta Kosek
Informator ds. rekreacji
w.kosek@asipprudnik.pl


Dział techniczny zespołu obiektów

Grzegorz Rektor                                                                                                                                                                                                          Kierownik - gospodarz obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                            g.rektor@asipprunik.pl 

Wersja XML