Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja projektu „Polsko-Czeska Liga Curlingu”

Jednym z przedsięwzięć o charakterze transgranicznym, realizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku w roku 2021, był projekt pn. „Polsko-Czeska Liga Curlingu”.

Miał on na celu propagowanie aktywnego trybu życia i podnoszenie sprawności fizycznej w okresie letnim, a także zapewnienie rekreacji mieszkańców gminy Prudnik i okolic, w tym również naszych czeskich sąsiadów (partnerem projektu było Město Bruntál).

W ramach realizacji projektu, w Prudniku odbyło się dziesięć spotkań z cyklu rozgrywek ligi (dwa w czerwcu, po trzy w lipcu i sierpniu, oraz dwa we wrześniu), z udziałem 4-osobowych drużyn z Polski i Czech (wyłoniono po trzy zespoły po każdej ze stron).
Zawody odbywały się w formule zbliżonej do tradycyjnej, zimowej odmiany tego sportu. Współzawodnictwo polegało na wykonywaniu przez graczy pchnięcia kamieniem curlingowym - tzw. czajnikiem - po torze, za co przyznawane były punkty. Za udział w każdym ze spotkań zawodnicy otrzymywali okolicznościowe medale oraz upominki.
Dziesiąta kolejka „Polsko-Czeskiej Ligi Curlingu” miała miejsce w sobotę, 25 września br. i była jednocześnie finałem całego cyklu oraz podsumowaniem zmagań zawodników przez Burmistrza Prudnika - Grzegorza Zawiślaka, oraz Wicestarostę Bruntala - Martina Henča. Wyłoniono zwycięzców rozgrywek, którzy otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Na potrzeby realizacji projektu zakupiony został przenośny tor do curlingu, wraz z kamieniami z tworzywa sztucznego. Posiadający nawierzchnię z syntetycznego lodu tor, pozwala na całoroczną grę, będąc jednym z niewielu tego typu urządzeń w dyspozycji jednostek samorządowych. Przeprowadzone zostało ponadto szkolenie z obsługi toru i zasad gry (w dwóch językach: polskim oraz czeskim).

Projekt „Polsko-Czeska Liga Curlingu” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”, za pośrednictwem Euroregionu Pradziad.

Brak opisu obrazka

Wersja XML