Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O ASiP Prudnik

Do zakresu działania Agencji Sportu i Promocji należy w szczególności: planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu, rekreacji oraz masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu; popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym; tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej; prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Agencji; koordynowanie spraw związanych ze sportem szkół podstawowych i gimnazjów; współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie wiejskim. Ponadto Agencja odpowiada za utrzymanie prudnickich obiektów sportowo - rekreacyjnych, tak miejskich (baseny, hale sportowe, stadiony), jak i wiejskich (boiska sportowe wraz z zapleczem sanitarnym).

Siedziba Agencji Sportu i Promocji znajduję się na ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik. 

 

 

 


 

Wersja XML